พระธรรมดิลก เจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์ พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร ถึงมรณภาพ
พระธรรมดิลก เจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์ พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร ถึงมรณภาพ
สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต ได้มีลิขิตลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๘ แจ้งตามรายงานของ พระพรหมเมธี เจ้าคณะภาค ๑ - ๒ - ๓ และ ๑๒ - ๑๓ (ธรรมยุต) ว่า พระพรหมมุนี เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร - สมุทรปราการ (ธรรมยุต) แจ้งว่า พระธรรมดิลก (สุบิน เขมิโย) ป.ธ. ๙ วัดเครือวัลย์ พระอารามหลวง แขวงวัดอรุณเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์ ได้ถึงมรณภาพด้วยโรคระบบการไหลเวียนโลหิตและการหายใจล้มเหลว เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๘ เวลา ๐๖.๒๕ น. ณ กุฏิเตรุนาวิน วัดเครือวัลย์ พร้อมกับมีบัญชาให้นำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
 
แสดงไฟล์ PDF  
 

กดที่นี่เพื่อ Download โปรแกรม Acrobat Reader
 
   
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2551 © โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พัฒนาดูแลโดย webmaster@mahathera.org