สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช วัดปากน้ำ
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์
วัดสัมพันธวงศาราม
สมเด็จพระมหามุนีวงศ์์
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
สมเด็จพระวันรัต
วัดบวรนิเวศวิหาร
สมเด็จพระธีรญาณมุนี
วัดเทพศิรินทราวาส
สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ี
วัดพิชยญาติการาม
สมเด็จพระพุฒาจารย์์
วัดไตรมิตรวิทยาราม
พระพรหมวชิรญาณ
วัดยานนาวา
พระพรหมเมธาจารย์
วัดบุรณศิริมาตยาราม
พระวิสุทธิวงศาจารย์ี
วัดปากน้ำ
พระพรหมเมธี
วัดสัมพันธวงศาราม
พระพรหมมุนี
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
พระพรหมดิลก
วัดสามพระยา
พระพรหมโมลี
วัดปากน้ำ์
พระพรหมสิทธิ
วัดสระเกศ
พระพรหมบัณฑิต
วัดประยุรวงศาวาส
พระพรหมวิสุทธาจารย์
วัดเครือวัลย์
พระธรรมธัชมุนี
วัดปทุมวนาราม
พระธรรมบัณฑิต
วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก
-
-
 
 
 
   
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2551 © โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พัฒนาดูแลโดย webmaster@mahathera.org