สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ ป.ธ.9)

วัดสระเกศ

แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพมหานคร  10100

ประวัติสมณศักดิ์

 

พระพรหมคุณาภรณ์                      

พ.ศ. 2516

พระธรรมคุณาภรณ์                             

พ.ศ. 2514
พระเทพคุณ่ภรณ์                               พ.ศ. 2507

พระราชวิสุทธิเมธี                           

พ.ศ. 2505
พระเมธีสุทธิพงศ์ พ.ศ. 2497
ป.ธ.9 พ.ศ. 2497
   
 
 
   
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2551 © โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พัฒนาดูแลโดย webmaster@mahathera.org