สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสฺสโร ป.ธ.9)

วัดชนะสงคราม

แขวง ชนะสงคราม  เขต พระนคร

กรุงเทพมหานคร 10200

ประวัติสมณศักดิ์

 

พระธรรมวโรดม                     

พ.ศ. 2530

พระธรรมปิฎก                          

พ.ศ. 2515
พระเทพโสภณ                 พ.ศ. 2511

พระราชโมลี                          

พ.ศ. 2507
พระปริยัติโศภน์ พ.ศ. 2505
ป.ธ.9 พ.ศ. 2498
   
 
 
   
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2551 © โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พัฒนาดูแลโดย webmaster@mahathera.org