สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวโร ป.ธ.9)

วัดสัมพันธวงศาราม

แขวงสัมพันธวงศ์  เขตสัมพันธวงศ์

กรุงเทพมหานคร  10100

ประวัติสมณศักดิ์

 

พระอุดมญาณโมลี

พ.ศ. 2532

พระธรรมบัณฑิต                         

พ.ศ. 2519
พระเทพปัญญามุนี พ.ศ. 2514

พระราชกวี

พ.ศ. 2507
พระอริยเมธี พ.ศ. 2499
ป.ธ.9 พ.ศ. 2499
   
 
 
   
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2551 © โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พัฒนาดูแลโดย webmaster@mahathera.org