สมเด็จพระญาณวโรดม (ประยูร สนฺตงฺกุโร ป.ธ.9)

วัดเทพศิรินทราวาส

แขวงวัดเทพศิรินทร์  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพมหานคร  10100

ประวัติสมณศักดิ์

 

พระญาณวโรดมี

พ.ศ. 2528

พระธรรมรัชมุนี

พ.ศ. 2515
พระเทพกวี พ.ศ. 2505

พระราชสุมนต์มุนี

พ.ศ. 2500
พระศรีวิสุทธิญาณี พ.ศ. 2495
ป.ธ.9 พ.ศ. 2492
   
 
 
   
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2551 © โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พัฒนาดูแลโดย webmaster@mahathera.org