พระวิสุทธาธิบดี (วีระ ภทฺทจารี ป.ธ.9)

วัดสุทัศนเทพวราราม

แขวงวัดราชบพิธ  เขตพระนคร

กรุงเทพมหานคร  10200

ประวัติสมณศักดิ์

 

พระธรรมปิฎกี

พ.ศ. 2530

พระเทพเวที

พ.ศ. 2523
พระราชเมธี พ.ศ. 2514

พระศรีวิสุทธิวงศ์

พ.ศ. 2508
ป.ธ.9 พ.ศ. 2504
   
   
 
 
   
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2551 © โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พัฒนาดูแลโดย webmaster@mahathera.org