พระสาสนโสภณ (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.6)

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร

กรุงเทพมหานคร 10200

ประวัติสมณศักดิ์

 

พระธรรมเมธาภรณ์                  

พ.ศ. 2538

พระเทพเมธาภรณ์                    

พ.ศ. 2533
พระราชสารสุธี             พ.ศ. 2524

พระปริยัติกวี                       

พ.ศ. 2514
ป.ธ.6   พ.ศ. 2494

ศน.บ.,M.A.

 
   
 
 
   
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2551 © โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พัฒนาดูแลโดย webmaster@mahathera.org