พระพรหมเมธี (สมชาย วรชาโย ป.ธ.8)

วัดเทพศิรินทราวาส

แขวงวัดเทพศิรินทร์  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพมหานคร  10100

ประวัติสมณศักดิ์

 

พระธรรมวรเมธี            

พ.ศ. 2538

ระเทพวรเมธี                       

พ.ศ. 2537
พระราชธรรมสุธี          พ.ศ. 2532

พระอมราภิรักขิต                     

พ.ศ. 2524
พระครูปลัดอรรถจริยานุกิจ  พ.ศ. 2521

ป.ธ.8

พ.ศ. 2516

B.A., M.A.

 
 
 
   
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2551 © โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พัฒนาดูแลโดย webmaster@mahathera.org