พระพรหมมุนี (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.9)

วัดบวรนิเวศวิหาร

แขวงบวรนิเวศ  เขตพระนคร

กรุงเทพมหานคร  10200

ประวัติสมณศักดิ์

 

พระธรรมกวี            

พ.ศ. 2541

พระเทพกวี                       

พ.ศ. 2535
พระราชสุมนต์มุนี          พ.ศ. 2531

พระอมรโมลี                     

พ.ศ. 2517
ป.ธ.9 พ.ศ. 2515

 

 

 

 
 
 
   
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2551 © โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พัฒนาดูแลโดย webmaster@mahathera.org