พระพรหมเวที (สนิท ชวนปญฺโญ ป.ธ.9)

วัดไตรมิตรวิทยาราม

แขวงตลาดน้อย  เขตสัมพันธวงศ์

กรุงเทพมหานคร  10100

ประวัติสมณศักดิ์

 

พระธรรมปริยัติโสภณ        

พ.ศ. 2539

พระเทพปัญญาเมธี 

พ.ศ. 2534
พระราชวีราภรณ์ พ.ศ. 2528

พระศรีวีราภรณ์

พ.ศ. 2520
ป.ธ.9 พ.ศ. 2519

 

 

 

 
 
 
   
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2551 © โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พัฒนาดูแลโดย webmaster@mahathera.org