พระพรหมวชิรญาณ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร ป.ธ. 3)

วัดยานนาวา

แขวงยายนาวา  เขตสาธร

กรุงเทพมหานคร  10120

ประวัติสมณศักดิ์

 

พระธรรมวชิรญาณ        

พ.ศ. 2543

พระเทพประสิทธิมนต์ 

พ.ศ. 2535
พระราชรัตนาภรณ์ พ.ศ. 2527

พระสุธีรัตนาภรณ์

พ.ศ. 2517
พระครูปลัดสัมพิพัฒน์ธีราจารย์ พ.ศ. 2515

พระครูปลัดสุวัฒนธีรคุณ

พ.ศ. 2512

ป.ธ. 3

พ.ศ. 2501
 
 
   
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2551 © โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พัฒนาดูแลโดย webmaster@mahathera.org