พระพรหมเมธาจารย์ (คณิศร์ เขมวํโส ป.ธ.9)

วัดบุรณศิริมาตยาราม

แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ  เขตพระนคร

กรุงเทพมหานคร  10200

ประวัติสมณศักดิ์

 

พระธรรมเมธาจารย์       

พ.ศ. 2541

พระเทพวราภรณ์               

พ.ศ. 2535
พระราชบัณฑิต         พ.ศ. 2530

พระกวีวรญาณ                             

พ.ศ. 2514
ป.ธ.9 พ.ศ. 2513

 

 

 

 
 
 
   
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2551 © โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พัฒนาดูแลโดย webmaster@mahathera.org