พระพรหมโมลี

วัดพิชยญาติการาม

เขตคลองสาน

กรุงเทพมหานคร  10600

ประวัติสมณศักดิ์

 

พระธรรมโมลี      

พ.ศ. 2541

พระเทพปริยัติโมลี              

พ.ศ. 2536
พระราชปริยัติโมลี       พ.ศ. 2531

พระศรีสุทธิพงศ์                            

พ.ศ. 2516
ป.ธ.9 พ.ศ. 2515

Ph.D

พ.ศ. 2526

M.A.

พ.ศ. 2519
 
 
   
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2551 © โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พัฒนาดูแลโดย webmaster@mahathera.org