พระพรหมสุธี (เสนาะ ปญฺญาวชิโร ป.ธ.6)

วัดสระเกศ

แขวงบ้านบาตร  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพมหานคร  10100

ประวัติสมณศักดิ์

 

พระธรรมสิทธิเวที    

พ.ศ. 2543

พระเทพโสภณ                        

พ.ศ. 2540
พระราชสิทธิมงคล      พ.ศ. 2535

พระปัญญาวชิราภรณ์                            

พ.ศ. 2530
พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ พ.ศ. 2530

ป.ธ.6  

พ.ศ. 2519
พธ.บ. พ.ศ. 2526

M.A.

พ.ศ. 2529
 
 
   
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2551 © โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พัฒนาดูแลโดย webmaster@mahathera.org