พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ ป.ธ.9)

วัดปากน้ำ

แขวงปากคลองภาษีเจริญ  เขตภาษีเจริญ

กรุงเทพมหานคร  10160

ประวัติสมณศักดิ์

 

พระธรรมธีรราชมหามุนี    

พ.ศ. 2541

พระเทพสุธี                       

พ.ศ. 2535
พระราชปริยัติกวี    พ.ศ. 2527

พระเมธีวราภรณ์                           

พ.ศ. 2516
ป.ธ.9 พ.ศ. 2516

 

 
   

 

 
 
 
   
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2551 © โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พัฒนาดูแลโดย webmaster@mahathera.org