พระธรรมวรเมธี (สุชิน อคฺคชิโน ป.1-2) ธ.

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แขวงวัดราชบพิธ  เขตพระนคร

กรุงเทพมหานคร  10200

ประวัติสมณศักดิ์

 

พระเทพวรเมธี   

พ.ศ. 2540

พระราชปฏิญาณโกศลี                       

12 ส.ค. พ.ศ. 2535
พระชินวงศเวที  พ.ศ. 2528

พระครูสุตตาภิรม์                           

พ.ศ. 2523
พระครูวิจารณ์ภารกิจ พ.ศ. 2519

พระครูโฆษิตสุทธสร

พ.ศ. 2518
พระครูเมธังกร พ.ศ. 2516

ประโยค 1-2

พ.ศ. 2510
 
 
   
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2551 © โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พัฒนาดูแลโดย webmaster@mahathera.org