พระธรรมกิตติเมธี (จำนงค์ ธมฺมจารี)ธ.

วัดสัมพันธวงศาราม

แขวงสัมพันธวงศ์  เขตสัมพันธวงศ์

กรุงเทพมหานคร  10100

ประวัติสมณศักดิ์

 

พระเทพรัชมงคลเวที

10 มิ.ย. พ.ศ. 2539

พระราชธรรมาภรณ์                       

12 ส.ค. พ.ศ. 2535
พระวิบูลธรรมาภรณ์ พ.ศ. 2528

พระครูวอบูลศีลวงศ์                          

พ.ศ. 2519
พระครูปลัด พ.ศ. 2513

พระครูสังฆบริหาร

พ.ศ. 2509
   

 

 
 
 
   
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2551 © โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พัฒนาดูแลโดย webmaster@mahathera.org